ผู้ใช้ทั่วไป
           Status : แสดงผลสำหรับบุคคลทั่วไป
โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด เลือก
 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 บางด้วน
 ภาษีเจริญ
 กรุงเทพมหานคร
 แจงร้อนวิทยา
 ราษฎร์บูรณะ
 ราษฎร์บูรณะ
 กรุงเทพมหานคร
 ชิโนรสวิทยาลัย
 บ้านช่องหล่อ
 บางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร
 ไชยฉิมพลีวิทยาคม
 บางแวก
 ภาษีเจริญ
 กรุงเทพมหานคร
 เตรียมอุดมศึกษา
 ปทุมวัน
 ปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 ไตรมิตรวิทยาลัย
 ตลาดน้อย
 สัมพันธวงศ์
 กรุงเทพมหานคร
 ทวีธาภิเศก
 วัดอรุณ
 บางกอกใหญ่
 กรุงเทพมหานคร
 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
 ท่าข้าม
 บางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 ทวีวัฒนา
 ทวีวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 ตลิ่งชัน
 ตลิ่งชัน
 กรุงเทพมหานคร
 เทพศิรินทร์
 วัดเทพศิรินทร์
 ป้อมปราบศัตรูพ่าย
 กรุงเทพมหานคร
 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
 ตลาดพลู
 ธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 ทวีวัฒนา
 ทวีวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 บางบอน
 บางบอน
 กรุงเทพมหานคร
 บางปะกอกวิทยาคม
 บางปะกอก
 ราษฎร์บูรณะ
 กรุงเทพมหานคร
 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
 บางมด
 จอมทอง
 กรุงเทพมหานคร
 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 สำราญราษฎร์
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 ปัญญาวรคุณ
 หลักสอง
 บางแค
 กรุงเทพมหานคร
 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 ท่าข้าม
 บางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร
 โพธิสารพิทยากร
 บางระมาด
 ตลิ่งชัน
 กรุงเทพมหานคร
 มหรรณพาราม
 ฉิมพลี
 ตลิ่งชัน
 กรุงเทพมหานคร
 มักกะสันพิทยา
 มักกะสัน
 ราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดดาวคนอง
 ดาวคะนอง
 ธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดดุสิตาราม
 บ้านช่องหล่อ
 บางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดนายโรง
 อรุณอมรินทร์
 บางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
 ดุสิต
 ดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 บางขุนพรหม
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดสิงห์
 บางขุนเทียน
 จอมทอง
 กรุงเทพมหานคร
 มัธยมวัดหนองแขม
 หนองแขม
 หนองแขม
 กรุงเทพมหานคร
 โยธินบูรณะ
 บางซื่อ
 บางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร
 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
 บางซื่อ
 บางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร
 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 แสมดำ
 บางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร
 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
 บางซื่อ
 บางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร
 ราชวินิต มัธยม
 สวนจิตรลดา
 ดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 ราชวินิตบางแคปานขำ
 บางแคเหนือ
 บางแค
 กรุงเทพมหานคร
 ฤทธิณรงค์รอน
 วัดอรุณ
 บางกอกใหญ่
 กรุงเทพมหานคร
 วัดนวลนรดิศ
 ปากคลอง
 ภาษีเจริญ
 กรุงเทพมหานคร
 วัดน้อยนพคุณ
 ถนนนครไชยศรี
 ดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 วัดบวรนิเวศ
 บวรนิเวศ
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 วัดบวรมงคล
 บางยี่ขัน
 บางพลัด
 กรุงเทพมหานคร
 วัดประดู่ในทรงธรรม
 ท่าพระ
 บางกอกใหญ่
 กรุงเทพมหานคร
 วัดพุทธบูชา
 บางมด
 ทุ่งครุ
 กรุงเทพมหานคร
 วัดรางบัว
 บางหว้า
 ภาษีเจริญ
 กรุงเทพมหานคร
 วัดราชบพิธ
 พระบรมหาราชวัง
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 วัดราชโอรส
 บางค้อ
 จอมทอง
 กรุงเทพมหานคร
 วัดราชาธิวาส
 วชิรพยาบาล
 ดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 วัดสระเกศ
 บ้านบาตร
 ป้อมปราบศัตรูพ่าย
 กรุงเทพมหานคร
 วัดสังเวช
 วัดสามพระยา
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 วัดอินทาราม
 บางยี่เรือ
 ธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร
 วิมุตยารามพิทยากร
 บางอ้อ
 บางพลัด
 กรุงเทพมหานคร
 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 ทุ่งพญาไท
 ราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร
 ศีลาจารพิพัฒน์
 บางซื่อ
 บางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร
 ศึกษานารี
 วัดกัลยาณ์
 ธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร
 ศึกษานารีวิทยา
 บางบอน
 บางบอน
 กรุงเทพมหานคร
 สตรีวัดระฆัง
 ศิริราช
 บางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร
 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
 ปากคลอง
 ภาษีเจริญ
 กรุงเทพมหานคร
 สตรีวิทยา
 บวรนิเวศ
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
 ทุ่งพญาไท
 ราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร
 สวนกุหลาบวิทยาลัย
 วังบูรพาภิรมย์
 พระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 ท่าข้าม
 บางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร
 สวนอนันต์
 บ้านช่างหล่อ
 บางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร
 สันติราษฎร์วิทยาลัย
 ทุ่งพญาไท
 ราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร
 สามเสนวิทยาลัย
 สามเสนใน
 พญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 ป้อมปราบ
 ป้อมปราบศัตรูพ่าย
 กรุงเทพมหานคร
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
 บางพรม
 ตลิ่งชัน
 กรุงเทพมหานคร
 สุวรรณารามวิทยาคม
 ศิริราช
 บางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร
 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 ทุ่งครุ
 ทุ่งครุ
 กรุงเทพมหานคร
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 บางพรม
 ตลิ่งชัน
 กรุงเทพมหานคร